Vårt aktiva engagemang har bland annat lett till att hållplatsutrop, ticksignaler vid övergångsställen och ljudböcker kommit till. Vill du stötta detta är du varmt välkommen!

Donationer till Synskadades Riksförbund

Pengar som doneras till Synskadades Riksförbund går till vår verksamhet

Du kan välja att donera direkt till Synskadades Riksförbund, till ett enskilt distrikt eller lokalförening, eller till hela verksamheten.

Har du frågor kring donationer är du välkommen att kontakta oss.

Synskadades Riksförbund
Telefon: 08-39 91 00

Donationer till Synskadades Stiftelse

Synskadades Stiftelse främjar ett bra och aktivt liv för synskadade i alla åldrar genom de arv och gåvor de får. Främst genom bidrag till Synskadades Riksförbund, Riksorganisationen Unga Synskadade och till enskilda synskadade. 

Länk till Synskadades Stiftelse

Synskadades Stiftelse
Telefon: 08-39 91 22