Medlemmar 400:-, för två barn 600:-,icke medlemmar 600:-, inkluderar kost och logi, samt resa från Stockholm till Lillsved. Riksförbundet står för barnets buss eller tågkostnader.