Tid: 15-17 september
Lägerplats: Örebro Fältrittklubb och Scandic hotell Örebro
Sista anmälningsdag: 16 augusti
Avgift: Medlemmar 400:-, för två barn 600:-,icke medlemmar 600:-, inkluderar kost och logi, samt resa från Stockholm till Örebro. Riksförbundet står för barnets buss eller tågkostnader.