Det är viktigt att synskadade barn integreras och känner samhörighet med seende kompisar och syskon. Under träffen kommer vi att erbjuda lekar och aktiviteter som kan anpassas till både seende och synskadade barn. Vi kommer erbjuda olika workshop där man kan prova på punktskrift, ledsagning och syntolkning och ett besök på Svartkrogen där man kan fika i totalt mörker.
På så sätt stärker vi deras förståelse för varandras behov och intressen.

Vill du medverka på träffen?

Vi åker gemensam buss från Stockholm Central.

Målgruppen: Synskadade barn mellan 7-16 år och deras syskon och förälder. 

Avgift: Medlemmar 600:- per barn inklusive en förälder, två barn 1200 kr inklusive en förälder, ej medlemmar 800:-, inkluderar kost och logi, samt resa. Är du inte medlem ännu? Bli medlem här.

Vi tar emot anmälan via e-post, följande uppgifter skickas till: barnoforaldrar@srf.nu senast den 21 april 2024:

• Tid
• Plats
• Barnets för- och efternamn och ålder
• Barnets synstatus (synsvag, svår synnedsättning, blind)
• Ytterligare funktionsnedsättning/diagnos
• Syskon för- och efternamn och ålder
• Föräldrar, mobil och e-post
• Adress
• Medlemskap i SRF, förälder eller barn
• Barnets ev. medicin
• Allergi och/eller specialkost
• Tillstånd att fotografera/filma era barn för att använda på våra sociala medier, hemsida och vår tidning perspektiv? Ja/Nej
• Något särskilt du anser att vi behöver veta om era barn
• Övriga önskemål

Bekräftelse och övrig information kommer efter anmälan till förälders e-post.