Synskadades Riksförbund (SRF) är medlem i European Blind Union, EBU. EBU har nyligen genomfört sin 12:e generalförsamling den 12-14 februari i Lissabon. SRF deltog med en delegation under generalförsamlingen.

Nu vill delegationen dela med sig av vad som hände under generalförsamlingen! De berättar om vilka beslut som fattades, den nya styrelsen och hur EBU:s planer för de kommande fyra åren ser ut. Det kommer att finnas utrymme för frågor.

Webbinariet hålls på Teams. Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten. 

Mötes-ID: 322 209 725 079
Lösenord: HzB7xK