Synskadades Riksförbund skickar idag ut ett pressmeddelande med anledning av att Socialstyrelsen presenterat en rapport som visar att antalet personer med synnedsättning som beviljats ledsagarservice enligt LSS har minskat kraftigt de senaste tio åren. 

Socialstyrelsen föreslår idag att en ny lag om ledsagning ska utredas, vilket Synskadades Riksförbund välkomnar. 

– Dagens lagstiftning fungerar inte för synskadade som behöver ledsagning. Så Socialstyrelsens förslag är både välkommet och nödvändigt. Regeringen bör omedelbart gå vidare med att utreda det, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. 

Länk till pressmeddelandet