Vi på Synskadades riksförbund har kontakt med många medlemmar som lever med oro och med begränsningar i livet efter att ha fått negativa färdtjänstbesked. I vissa fall rör det sig om personer som haft färdtjänst i många år som nu plötsligt nekas, andra är unga personer som får kalla handen vid första försöket. Även personer som är blinda eller har kraftiga synnedsättningar kan i dag helt eller delvis nekas tillstånd.

Situationen kräver ändring. Därför skrev Niklas Mattsson en debattartikel som publicerades den 22/3 på Altinget. I slutet av mars kommer Trafikanalys presentera en utredning som har analyserat tillämpningen av bestämmelserna i färdtjänstlagen. Vi kommer hårdbevaka presentationen och följa upp dess innehåll med ansvarig minister. 

Länk till debattartikeln i sin helhet.