"Du som läser det här kanske tycker att det är en något ovanlig kombination av undertecknare för en debattartikel. En franchisetagare av en mycket välkänd restaurangkedja i Sverige och en organisation som representerar synskadade och ledarhundsförare.

Men det finns en anledning, och det är en händelse som inträffade och som berör oss båda. En händelse som sätter ljuset på en viktig fråga.

Nämligen funktionshindrades rätt att vara delaktiga i samhället på lika villkor som alla andra, och behovet av tydligare regler för att det ska bli verklighet. I detta fall specifikt kopplat till restaurangnäringen.

I det här fallet handlade det om att Sofia blev nekad när hon ville ta något att äta på O’Learys på centralstationen i Stockholm som drivs av Scandinavian service partner (SSP). Anledningen var att Sofia hade sin hund, en ledarhund, med sig.

Vi vill börja med att säga att det var fel. Sofia skulle självklart inte blivit nekad. Om detta är vi överens, Sofia har blivit kompenserad och SSP har från sin sida sagt att det inte sköttes korrekt.

Det som hände sätter dock ljuset på ett problem. Och det är otydligheten när det gäller huruvida ledarhundar får tas med in på restauranger eller inte.

Detta behöver förtydligas, för allas skull. För restaurangen som förväntas fatta rätt beslut, och för den ledarhundsförare som vill kunna gå ut och äta och ta ett glas utan att behöva argumentera och bråka för att få ta med sig sin hund.

När det gäller händelsen på centralstationen så var det just otydligheten i vad som gäller som låg bakom beslutet.

I höstas uppdaterade Diskrimineringsombudsmannen (DO) sin information om vad som gäller. Att neka ledarhundsförare service är diskriminering. Förtydligandet är bra och efterlängtat. Men myndigheterna talar med kluven tunga.

Det blir tydligt när man tittar på hur ansvarig branschmyndighet, Livsmedelsverket, beskriver vad som gäller. I dag får inte tamdjur vistas där livsmedel bereds, hanteras eller lagras enligt lagstiftningen. Något som de flesta skulle tolka som att man inte får ta med husdjur, och andra djur som ledarhundar, på krogen.

Samtidigt skriver Livsmedelsverket att ”en person som har funktionshinder bör få ta med sig sin ledarhund … in i exempelvis en serveringslokal.”

Vi kursiverade ordet bör, då det är det intressanta här. Eftersom Livsmedelsverket i nästa mening slänger in brasklappen att ”djur, inklusive ledarhundar, får dock inte följa med om det finns risk för att livsmedel smittas eller smutsas ned.”

Kvar står alltså restauratören med ansvaret att göra bedömningen huruvida en ledarhund ska få följa med in på restaurangen eller inte. Hur stor får risken vara att ”livsmedel smittas eller smutsas ned”?

Kan man bevisa att man säkerställer det på rätt sätt? I många fall tar nog krögaren dessvärre det säkra före det osäkra och nekar ledarhundsförare att ta med sig sina hundar in.

Att få anmärkningar på livsmedelshantering kan vara förödande för en restaurang, och om det inte finns tydliga regler om vad som gäller så kommer nog tyvärr ledarhundar nekas på många ställen även i fortsättningen.

För SSP:s del så kommer vi framgent att släppa in ledarhundar på våra restauranger. Man ska lära sig av sina misstag. Vi uppmanar även våra kollegor i restaurangbranschen att göra detsamma. Men för allas del så vore det bra om myndigheterna gemensamt sätter ner foten och berättar vad som gäller.

Det ska vara lätt att göra rätt. Att kunna gå på krogen ska vara både roligt och självklart.

Niklas Mattson, ordförande Synskadades riksförbund
Björn Olsson, vd Scandinavian service partner"

Länk till debattartikeln i Aftonbladet.