Den 12 juni debatteras frågan i riksdagen som då också röstar om tillkännagivandet.

SRF och Unga med synnedsättning kommer att bevaka debatten i kammaren. Du som har möjlighet att ta dig till riksdagen är välkommen att ansluta till oss på åhörarläktaren. Tyvärr har vi inte möjlighet att anordna ledsagare, utan om du behöver egen ledsagare får du ordna detta själv.

Om du vill lyssna på debatten på plats är adressen till allmänhetens entré i riksdagshuset Riksgatan 3. Innan du blir insläppt på åhörarläktaren får du gå igenom en säkerhetskontroll och lämna ytterkläder och väskor i garderoben.

Det är också möjligt att följa debatten digitalt via riksdagens webb-tv. Du når riksdagens webb-tv via följande länk:
Stöd till personer med funktionsnedsättning (Debatt om förslag) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Debatten börjar 09.00 den 12 juni och i nuläget är Socialutskottets betänkande SOU:13 stöd till personer med funktionsnedsättning nummer tre på ärendelistan. Förmodligen drar debatten igång mellan 10.00 och 11.00. Via länken ovan kan du se vilka övriga ärenden som behandlas samt hur talarlistan ser ut för respektive ärende. 16.00 planeras voteringar ske kring de frågor som debatterats under dagen och det är då som vi slutgiltigt får veta om en majoritet av riksdagens ledamöter vill uppmana regeringen att utreda en särskild lag om ledsagning.

Har du frågor?

Kontakta någon av våra sakkunniga: