Synskadades Riksförbund skriver tillsammans med Specsavers, Pelsin Demir (universitetslektor, institutionen för medicin och optometri, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, tidigare projektmedlem i forskningsprojektet om barns närsynthet vid Linnéuniversitetet) och Stefan Löfgren (barnögonläkare, överläkare och docent på S:t Eriks ögonsjukhus).

I debattartikeln skriver vi bland annat:

"I ett unikt forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som följde 128 svenska skolbarn under två års tid undersöktes hur stor förekomsten av närsynthet var hos svenska skolbarn. Riskfaktorer som kunde knytas till fenomenet identifierades.

Ett av de viktigaste resultaten av forskningen visar att barn som vistas utomhus mycket kan bromsa utvecklingen av närsynthet.

De barn som spenderade mest tid utomhus har enligt studien kortare ögonlängd, vilket bekräftar teorin om att dagsljus kan förhindra tillväxt av ögats längd, som i sin tur orsakar närsynthet."

Länk till debattartikeln i sin helhet.