Delegationen från Sverige, bestående av cirka 30 personer, betonade tre huvudteman: fri rörlighet, starkare funktionsrätt inom EU och krisberedskap. Under mötet presenterade den europeiska funktionshinderrörelsen ett gemensamt valmanifest inför EU-valet 2024. Den svenska delegationen träffade även svenska europaparlamentariker för att lyfta dessa frågor.

Malin Björk (V) betonade vikten av att personer med funktionsnedsättning tar plats och engagerar sig i parlamentet för att bevara MR-frågor. Abir Al Sahlani (C) talade om behovet av inkludering och lika rättigheter för alla. Europaparlamentets talman, Roberta Metsola, betonade vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning i beslutsfattandet och att göra Europa tillgängligt för alla.

Diskussionen fortsatte kring behovet av ökad tillgänglighet och lika möjligheter inom EU. Jonathan Elebjörk Wahlström betonade vikten av att stoppa nationella regleringar som hindrar fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning och skapar hinder för tillgång till hjälpmedel och hälso- och sjukvårdstjänster.

Europakommissionären Helena Dalli talade om behovet av en policy för självständigt liv och jämlik tillgång till utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning. Hon underströk vikten av att skapa ett samhällsbaserat stöd för att göra detta möjligt. Diskussionen avslutades med fokus på inkluderande krisberedskap och situationen för personer med funktionsnedsättning i Ukraina.

Besöket var betydelsefullt för att lyfta MR-frågor och främja inkludering i parlamentet inför EU-valet 2024. 

Synskadades Riksförbund var representerade i den svenska delegationen genom både Maria Torstensson och Tiina Nummi Södergren. 

Läs en debattartikel som den svenska delegationen gemensamt skrev under som publicerades på Europaportalen