DO har framställt krav om diskrimineringsersättning från tre olika företag, en större livsmedelskedja, ett café och en restaurang. I två av fallen har personer med synnedsättningar nekats inträde, och i ett en person med assistanshund.

– Det var länge ett stort problem att ledarhundsförare som anmälde sådana här incidenter inte ens fick sitt ärende hanterat av DO. Ett tag tog de till och med bort själva anmälningsfunktionen. Så det här är ett stort kliv i rätt riktning, säger Niklas Mattsson.  

Synskadades Riksförbund har länge varit kritiskt till att diskrimineringsskyddet för ledarhundsförare är för svagt. Diskriminerande bemötande och att ledarhundsekipage nekas tillträde till platser de har rätt till, gör inte sällan att ledarhundsförare slutar använda sin ledarhund.

– För de som har ledarhund är det en livsviktig pusselbit för att kunna leva ett fritt och aktivt liv. Men i stället avstår många från aktiviteter för att de är osäkra på om de kommer att bli insläppta med sin ledarhund. Och lagstiftningen är ofta otydlig kring vad som gäller, säger Jimmy Pettersson, sakkunnig i ledarhundsfrågor på Synskadades Riksförbund.

De berörda företagen har på sig fram till den 15 januari att ta ställning till DO:s begäran. Därefter kan DO komma att lämna in stämningsansökningar till tingsrätten, och då på sikt få prejudicerande domslut.

I oktober 2023 var antalet ledarhundsekipage i Sverige 262. Antalet kvinnor var 147 och antalet män 115.