Dåliga kontraster, att det är svårt att se vad som är i fokus och att rubrikerna inte märks upp som rubriker är flera exempel på de tillgänglighetsbrister som Digg påträffat på webbplatserna under det tillsynsarbete som gjorts under 2022. Det handlar om offentliga webbplatser eller webbplatser som drivs av stat, regioner och kommuner.

Anmärkningsvärt är också att de bristerna som Digg uppmärksammar även var de vanligaste bristerna under den förra tillsynsperioden.

I två fall hotar Digg dessutom med vite. Det handlar om Pajalabostäder och Ockelbo kommun som trots uppmaningar inte åtgärdat bristerna som påpekats eller kunnat lämna in någon plan om hur, när och med vilka resurser bristerna som ska åtgärdas.

Synskadades Riksförbund anser att DOS-lagen fyller en viktig funktion och att det är viktigt att Digg följer upp med de aktörer som inte lever upp till kraven som ställs.

Läs mer om digital tillgänglighet.

 

Fakta:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, trädde i kraft i januari 2019. Enligt det nya regelverket måste offentliga aktörers webbplatser och appar vara tillgängliga för alla – även för personer med nedsatt syn, hörselskada, dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som kan innebära ett hinder i kontakten via webben.