Under vecka 46 (13-19 november) planerar Försäkringskassan att genomföra ett antal fokusgruppsintervjuer där deltagarna får möjlighet att berätta hur det funkar att ha kontakt med Försäkringskassan.

Arbetet är en del i hur Försäkringskassan arbetar med den nationella strategin. Den kan du läsa mer om här: Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031 - Regeringen.se   

Har du frågor eller vill du anmäla dig? Mejla Försäkringskassan på fokusgruppRA@forsakringskassan.se så återkommer de på det sätt som passar bäst. Anmälan stänger den 31 oktober.