Melvin Johansson är 16 år och bor i Norrhult i Kronobergs län. Han är synskadad, blind på ena ögat och med grava synfältsbortfall på andra ögat. Han har stora svårigheter att orientera sig på egen hand.

Hans skola ligger 1,5 timme bort och för att kunna resa fram och tillbaka till skolan sökte Melvin färd­tjänst. Då skulle han slippa byten mellan flera trafikslag och även undvika att på egen hand korsa riksväg 23, en tungt trafikerad väg utan övergångsställe.

Ändå nekades hans ansökan om att få tillstånd för färdtjänst. Region Kronoberg menade att hans svårigheter att förflytta sig inte bedöms väsentliga och vidare att han som synskadad i stället ska träna på att gå över en hårt trafikerad väg.
Men Förvaltningsrätten beslutade tidigare i maj att ge Melvin Johansson, 16, rätt till färdtjänst efter Region Kronobergs tidigare beslut att neka honom det.
 
Regionen valde då att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten som nu alltså väljer att inte ta upp ärendet.
 
Förhoppningsvis är Melvins kamp nu över, det är klart att han ska ha rätt till färdtjänst!
Länk till tidigare nyhet om Region Kronobergs överklagan

Länk till tidigare pressmeddelande