Hur går vi tillväga?
Ta gärna upp hur ni vill ha den kommande verksamhetsinriktningen som ett tema på årsmöten i lokalföreningar och distrikt, eller vid någon annan SRF-träff under våren. Om du är med i en branschförening kan ni diskutera frågan där. Eller också kan du ta fram förslag tillsammans med några du känner inom SRF eller skicka in dem som enskild medlem.

Mejla era förslag och idéer till gruppen som arbetar med verksamhetsinriktningen på mejladress: verksamhetsinriktning@srf.nu

När ska förslagen vara inne?
Förslag en måste vara oss tillhanda senast fredagen den 5 maj.

Därefter börjar vi att sammantälla förslag och göra prioriteringar av vilka som ska vara våra fokusfrågor under kongressperioden. I början av 2024 presenteras resultatet – i god tid före kongressen.

Om ni lämnar flera olika förslag får ni gärna ange en rangordning, till exempel vilka tre förslag ni anser vara allra viktigast.  Det är inte nödvändigt men underlättar vårt arbete.

Några frågor ni kan ha som utgångspunkt

  • Vilka är de viktigaste frågorna för synskadade som SRF borde jobba med de närmaste åren?
  • Ska SRF driva kampanj i någon utpekad fråga?
  • Vad tycker du SRF ska göra för att bli intressant och relevant för fler med synnedsättning?

Verksamhetsinriktningsgruppen består av

Maria Thorstensson, förbundsstyrelsen (sammankallande)
Alireza Ghanbar Alipour, förbundsstyrelsen
Maria Sjötång, förbundsstyrelsen
Per Wictorsson, intressepolitisk chef
Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare
Om du undrar över något som rör verksamhetsinriktningen får du gärna ringa, antingen Maria Thorstensson i förbundsstyrelsen: 070-897 17 85, eller Lennart Karlsson på rikskansliet: 08-39 91 60.  

Varmt välkomna med era tankar och förslag!