Idag, på ledarhundens dag, skickar Synskadades Riksförbund ut ett pressmeddelande om det faktum att ledarhundsförare fortsatt blir diskriminerade i Sverige. 

För närvarande ligger det åtta ärenden om diskriminering som utreds hos DO. Det innebär samtidigt en förbättring gentemot tidigare år då anmälningar om diskriminering ofta inte utreddes överhuvudtaget.

Ta del av pressmeddelandet