–  Det är ingen hemlighet att vi gärna sett att den stannat hos oss. Det finns ju inte någon kritik mot verksamheten, snarare tvärtom. Flytten sker av rent principiella skäl. Då det handlar om myndighetsutövning vill regeringen att det ligger på en myndighet, säger Synskadades Riksförbunds ordförande Niklas Mattsson. 

Sedan 2005 har Synskadades Riksförbund beslutat om dispositionsrätt, tilldelning och återtagande av ledarhundar. Den 1 april tar en myndighet, som specifikt bestäms senare, över hela verksamheten. 

– Vi har byggt upp unik kompetens på området, inte minst när det gäller den viktiga matchningen. Det får inte bli något kösystem där hundar slumpmässigt delas ut efter en i förhand bestämd lista. Att förstå helheten i den synskadades vardag är också viktigt, där ledarhunden ska passa in på bästa sätt tillsammans med andra hjälpmedel för att öka framkomligheten. Från SRF:s sida kommer vi självklart bistå med vår kompetens, säger Niklas Mattsson. 

I oktober 2023 var antalet ledarhundsekipage i Sverige 262 stycken, där 147 var kvinnor 115 var män.