Synskadades Riksförbund har kvartalsmässiga avstämningar med representanter från BankID som ett led i det arbetet. Vårt jobb är att ge synpunkter på och diskutera hur deras produkt kan bli så tillgänglig som möjligt för synskadade. Under onsdagens möte testade vi alltså det nya digitala ID-kortet, men vi gav också inspel om att QR-koder ibland kan vara svåra att hitta. BankID, som tydligt arbetar med tillgänglighetsfrågor, borde därför ge råd åt bankerna själva i hur de kan bli mer tillgängliga.

Man sitter vid dator och en man står bredvid

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för synskadade, exempelvis att många numer kan utföra egna bankärenden genom att man har lärt sig att hantera en E-legitimation. Det kan stärka ens självständighet. Men det är viktigt att fler hänger med i digitaliseringen samt att det digitala i sig är tillgängligt.