Navigera på webbplatsen genom en dator

Allra först på sidan finns snabblänkar som leder direkt till sidans huvudinnehåll samt till ”hitta snabbt”, det vill säga länkar till sådana sidor som är populära och många besöker. Om sidan har en undermeny finns också en genvägslänk som leder direkt till undermenyn. Mer om det längre ner i den här guiden.

Efter genvägslänkarna kommer sidhuvudet med webbplatsens huvudmeny som är uppdelad i tre olika listor/block. Du kan hoppa mellan listorna genom att trycka bokstaven l om du använder Jaws, eller bokstaven x om du använder VoiceOver för Mac och har snabbnavigeringsläget påslaget.

När du tryckt på ett visst område dyker olika underrubriker upp längre ner på sidan. Varje underrubrik utgörs av en rubrik som du kan navigera mellan med bokstaven h. Du kan också navigera direkt till rubrikerna genom att till exempel trycka på siffran 1 för att hoppa till huvudrubriken eller siffran 2 för att hoppa till underrubriker på nivå 2 osv.
Under varje rubrik finns sedan en länk till respektive område.

En hel del sidor på webbplatsen har undermenyer, detta gäller exempelvis samtliga föreningssidor. När en undermeny finns dyker en snabblänk med namnet ”hoppa till undernavigation” upp bland snabblänkarna i början av sidan.

Ibland kan undermenyn innehålla mer än en nivå, då kan du trycka kommandot för att gå till nästa lista när du står på undermenyn som alltså är l för Jaws  och x för VoiceOver.

Ett annat sett att navigera på webbplatsen är genom så kallade navigeringsregioner på PC/Jaws med bokstaven r eller genom att använda landmärken i rotorn på Mac/VoiceOver. Då kan du hoppa mellan samtliga delarna av webbplatsen så som till exempel, Huvudmeny, Undermeny, Huvudregion och Hitta snabbt.

Navigera på webbplatsen genom en smartphone

Först finns snabblänkar som leder till huvudinnehållet och hitta snabbt, alltså populära sidor som många besöker, efter detta finns en länk för att öppna sökfunktionen.

Längst upp till höger på skärmen finns huvudmenyn för att navigera på webbsidan, här visas ett antal menyval. Tryck på en länk i menyn för att läsa allmänt om respektive område. Om sidan innehåller en undermeny visas ”Öppna undermeny” till höger om respektive länk. Tryck på den så får du upp ytterligare val i form av länkar och ibland ytterligare undermenyer.

Kända tillgänglighetsproblem

Delningslänkar mitt i artiklar

Delningslänkar och information om när en sida senast uppdaterades kan dyka upp mitt i en artikel. Besökaren kan tro att artikeln är slut. För att hoppa förbi informationen tryck h för nästa rubrik.