Idag skickar Synskadades Riksförbund ut ett pressmeddelande med anledning av att Socialstyrelsen släppt ny statistik om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Den visar att antalet personer som får insatsen ledsagning via LSS fortsätter att minska och är nu endast 779 personer. 

– Det här är en ny bottennivå som bekräftar den utveckling vi ser i beslut och inte minst domar i domstol. Det pågår ett gigantiskt välfärdssvek, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund.

När LSS tillkom var ledsagarservicen en insats tänkt för synskadade men om utvecklingen fortsätter kommer det på sikt inte vara några blinda alls som får insatsen. Gravt synskadade och blinda hänvisas i stället till att söka socialt bistånd eller ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Den ska garantera medborgare ”skälig levnadsnivå” men Synskadades Riksförbunds medlemmar vittnar om att gränserna för vad som anses vara skälig levnadsnivå också blir allt snävare.

Som konsekvens får synskadade inte ledsagning, eller endast viss ledsagning för att lämna bostaden två–fyra timmar i månaden.

– Det innebär att synskadade som varit aktiva samhällsmedborgare förr nu isoleras till sina bostäder. Skamgränsen för hur illa människor får behandlas är passerad och det med råge, säger Niklas Mattsson.

Läs pressmeddelandet "Nytt bottenrekord för ledsagning åt synskadade: "Skamgränsen passerad"