– Varenda gång det kommer ett nytt domstolsbeslut, en ny prövning som inte blir godkänd mår vi fysiskt dåligt. Då känner man bara, varför finns vi? Vad gör vi här om det bedöms att vi inte har rätten att komma ut.

Det säger Lisbeth Malmborg från Synskadade konstnärers förening. Tillsammans med andra ur samma förening, och Synskadades Riksförbund, demonstrerade hon utanför riksdagen när det var dags att debattera och votera om rätten till ledsagning för synskadade. Politikerna som passerar möts av skelett med vita käppar, ledarhundar och banderoller. 

– Jag vill ha kaffe! Ge mig en ledsagare så jag hittar till kaffemaskinen. Tänk er att stå framför en kaffemaskin och vara synskadad. Då blir det ingen kaffe latte, ropar konstnären Anne Mondotter efter politikerna som skyndar till jobbet.

Upprinnelsen till uppståndelsen är att Miljöpartiet och Sverigedemokraterna utan att samtala med varandra har lagt nästan identiska motioner. De valde därför att slå samman dem till en, och samlade då en majoritet i socialutskottet bakom förslagen. 

– Detta har inte hänt innan i mitt utskott i alla fall under den här mandatperioden, säger Ulrika Westerlund som är talesperson för funktionshinderfrågor i Miljöpartiet.

Carina Ståhl Herrstedt från Sverigedemokraterna som sitter i Socialutskottet ser inga problem med att stå bakom förslaget tillsammans med partier ur oppositionen. 

– Finns det en enighet så ska vi också gå ihop och se till att det blir verklighet. Jag tänker att detta blir en signal till regeringen att man steppar upp och snabbar på, det finns liksom inga partigränser i viktiga frågor.

Malin Danielsson är liberal i samma utskott. Hon säger sig inte ha något emot förslaget om en särlagstiftning men menar att regeringen redan jobbar med frågan. 

– Jag håller helt med. Vi behöver jobba fortare, men den snabbaste vägen är att använda LSS så som det ska användas. Det finns möjligheter redan idag för att fler ska kunna få ledsagning, säger Malin Danielsson.

Det här är ett kort utdrag ur en längre artikel i Göteborgs-Posten. Ni som är prenumeranter kan läsa hela artikeln via denna länk.