OBSERVERA! Den här texten är ett aprilskämt. April, april!

Till justitieminister Gunnar Strömmer

Kära Gunnar!

Vi synskadade har märkt att våra rättigheter har försvagats på senare år och någon ambition att ändra på detta verkar inte finnas. Så vi undrar om du skulle kunna hjälpa oss att byta lagstiftning.  Vårt förslag är att synskadade skrivs ut ur sociallagstiftningen och istället bedöms enligt djurskyddslagen.

Arbetet med att införa en ny lag om ledsagning, enligt Socialstyrelsens rekommendationer, har gått i stå. Samma sak gäller färdtjänsten, där myndigheten Trafikanalys förslag om stärkt lagstiftning inte blivit verklighet trots att förslagen kom för mer än ett år sedan. Så vi har tittat på olika alternativ och fastnat för en ganska stor omläggning, som kräver både politiskt mod och nytänkande. Som handen i handsken för en justitieminister med pragmatism som ledord.

Det kan låta drastiskt att skriva in synskadade i djurskyddslagen men det är fullt logiskt. Inte minst med tanke på det faktum att de ledarhundar, som blinda kan få för att förflytta sig, på många sätt har bättre djuridiskt skydd än matte och husse. I inledningen av djurskyddslagen står att djur ska hållas och skötas i en god miljö så att deras välfärd  och naturliga beteende främjas. Utifrån detta har Jordbruksverket sedan tagit fram en föreskrift som säger att en hund ska rastas utomhus var sjätte timme dagtid, detta för att en hund i de allra flesta fall inte kan gå ut själv utan fara.

Synskadades Riksförbund har många medlemmar som inte heller kan gå ut utan fara, då de helt enkelt inte ser. Vi bedömer att synskadade i många fall skulle få en betydligt bättre livskvalitet om våra rättigheter var desamma som hundars. Att få ut och röra sig var sjätte timme är betydligt bättre än dagar, veckor eller månader i isolering. Vår nya linje är således att våra rättigheter bör flyttas över och regleras i djurskyddslagen.

Många politiker vi träffat verkar vara sanna djurvänner, vilket vi hoppas ska spilla över på oss människor.

Så tänk på saken. Och om du vill ha kontakt med oss är det bara att vissla.

Stockholm den 1 april 2024

Synskadades Riksförbund