9.500 stycken svenskar i hela landet har intervjuats om hur de uppfattar ett 40-tal organisationer och deras arbete. Synskadades Riksförbund hamnar på plats 7 i undersökningen. Endast Radiohjälpen, Svenska turistföreningen, Friluftsfrämjandet, RFSU, Astma- och Allergiförbundet samt Naturskyddsföreningen får högre siffror.

Synskadades Riksförbund är stolta över det fina resultatet. Det är ett kvitto på att allmänheten delar våra värderingar och att vårt arbete för synskadades rätt i samhället upplevs som viktigt. Länk till rapporten på Kantars webbplats.