Om du använder SVT Play för Iphone kan du nu få texten uppläst med VoiceOver, och därmed anpassa hastigheten.

Du kan också visa texten på en punktdisplay. Det går även för många andra strömningstjänster. I Voiceoverinställningar, Utförlighet väljer du hur mediebeskrivningar skall visas. Du kan välja mellan tal, punktskrift eller både och.

Det här gäller för program du ser on demand, inte om du ser en direktsänd kanal.

Vi på Synskadades Riksförbund har diskuterat det här med SVT under en lång tid. Det är därför roligt att lösningen nu finns på plats!