Om utlandsresestipendiet

  • Stipendium kan sökas för utlandsresa med syfte att träffa synskadade i andra länder eller delta i idrottsutbyte inom handikappidrott i andra länder, tävlingar eller träning.
  • Sökande måste vara synskadad. Intyg som styrker synskadan ska bifogas ansökan.
  • Sökande ska vara svensk medborgare och bosatt i Sverige.
  • Sökande bör utöver svenska kunna tala ytterligare ett eller flera språk hjälpligt.
  • Stipendium kan sökas av enskild person eller av grupp.
  • Ledsagare får medfölja vid behov.
  • Efter resan ska en reserapport skickas in till Synskadades Riksförbund, som skickar rapporten till förvaltaren av fonden. Reserapport ska skickas in senast två månader efter avslutad resa.
  • Fonden utlyses två gånger om året, vår och höst. SRF:s arbetsutskott fattar besluten.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 april för resor som genomförs under tiden juli innevarande år till och med juni nästkommande år, samt den 15 oktober för resor som genomförs året efter. Nästa ansökningsperiod  öppnas den 15 februari.

Rutiner och beslut

Ansökan ska innehålla presentation av resmål, syfte och upplägg av resan, detaljerad kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp. Det ska också stå ifall du som söker har fått eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Beviljat stipendium betalas ut när du har skickat in bokningsbekräftelse, kvitto eller motsvarande dokument. Utbetalning görs inom tre veckor efter inkommet underlag. Stipendiet kan rekvireras inom ett år från det att beslutet meddelats den sökande.

Permutationer

Kammarkollegiet beslutade 1988-01-26 att bifalla begäran av Götabanken att få dela ut högst tio stipendier ur fonden årligen.

Kammarkollegiet beslutade 2003-07-08 att det utav den årliga behållna avkastningen från Lars Norrmans testamentsstiftelse får delas ut högst 40 stipendier.

Kontakt

Paulina Korbak
Telefon: 08-39 92 90
Mejl: enskildabidrag@srf.nu