Här kan du lyssna på organisationsrådet (öppnas i nytt fönster).

Bakgrund

Då Annika Östling lämnat förbundsstyrelsen har valberedningen fått i uppdrag att bereda ett fyllnadsval som skedde på organisationsrådet den 29 oktober 2023. Valberedningen består nu av Håkan Thomsson, sammankallande, Ulla Bergeros, Karin Hjalmarson, Jenny-Ann Karlsson, Laoko Sardar Abdulla och Torbjörn Sjörén. 

Valberedningen föreslog Christina Lundgren till ny styrelseledamot. Hon har de senaste åren varit ordförande i SRF Gävleborg. Hon är nominerad av SRF Gävleborg, SRF Halland och SRF Västernorrland.

Övrigt förslag: Per Karlsson. Per Karlsson har de senaste åren varit verksamhetsrevisor för Synskadades Riksförbund. Han är nominerad av en enskild förbundsstyrelseledamot.

Valberedningen bedömer kandidaterna som relativt likvärdiga vad gäller engagemang och erfarenhet av SRF-arbete. Båda är väl insatta i förbundets arbete och verksamhet. Betydelsefullt för valberedningens förslag är att eftersträva en jämn könsfördelning i förbundsstyrelsen i enlighet med SRF:s stadgar. För närvarande består förbundsstyrelsen av sju män och fem kvinnor.