Frågor som diskuterades:

 • Vad säger lagstiftningen?
 • Vilka nya lagar är på gång?
 • Hur kan jag anmäla om någonting verkar otillgängligt?
 • Vad kan jag göra mer?

Här kan du ta del av webbinariet i efterhand

Följande länkar delades i slutet av webbinariet

Anmäl även bristande tillgänglighet till SRF så att vi kan följa upp det: digital@srf.nu

Hur du anmäler otillgängliga webbplatser och appar

Den så kallade dos-lagen ställer krav på att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga enligt EU-standarden EN 301 549.

En offentlig webbplats eller app drivs av staten, en region, en kommun eller ett offentligt ägt bolag där minst hälften av styrelseledamöterna representerar det offentliga. Också sådan verksamhet som upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling eller lagen om valfrihetssystem omfattas, med undantag för Public service-bolagen.  

Så här gör du

 1. Ta reda på om det är en offentlig aktör
 2. Anmäl i första hand bristen direkt till den offentliga aktören. Var så tydlig du kan så att aktören kan återskapa situationen, alltså få fram samma sak genom att göra precis som du gjorde.
 3. Når du ingen framgång hos aktören, anmäl aktören till Digg. Var så tydlig du kan så att Digg kan återskapa situationen.
  • Använd i första hand formuläret på digg.se.
  • Skriv till info@digg.se
  • Ring 0771-11 44 00

Så hanterar Digg din anmälan

 • Digg tar emot din anmälan och stänger ärendet
 • Digg representerar aldrig dig som privatperson
 • Om anmälan är relevant så kan anmälan ligga till grund för tillsyn underkommande tillsynsperiod, dvs kommande kalenderår
 • Din anmälan hanteras som ett normalt tillsynsärende
 • Digg granskar endast digital tillgänglighet