Varmt välkomna till ordförandenytt nummer 3/2024. Skärtorsdagen är redan här så jag vill börja med att önska er alla en riktigt glad påsk. Nu har alla lokalföreningarna haft sina årsmöten och distrikten står på tur. Jag hoppas ni diskuterar motioner och nomineringar inför kongressen för fullt på era olika möten. I detta nummer berättar vi bland annat om funktionärsutbildning, Synlinjen och lite från senaste förbundsstyrelsemötet.

Trevlig läsning!
Niklas Mattsson
Förbundsordförande

Dialog med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 11–12 mars 2024

Sveriges åtaganden enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning granskades av ansvarig FN-kommitté i Geneve den 11–12 Mars 2024. Cecilia Ekstrand och Anna Quarnström närvarade vid granskningen från SRF:s sida. Civilsamhällets rapport samordnades av Funktionsrätt Sverige. Den 26:e mars kom rapporten från kommittén med rekommendationer. Synskadades situation nämndes särskilt och regeringen rekommenderades att säkerställa att synskadade ges förutsättningar att delta i politiskt och socialt liv, idrott och fritid. Samt att synskadade inte ska behöva betala för stödet.

Utredning om valsedlarna

Den 15 februari kom besked att regeringen tillsatt en utredning för översyn av valsedelsystemet. Huvuduppdraget är att titta på hur nuvarande system med partispecifika sedlar fungerar och bedöma om ett nytt system med gemensamma eller neutrala valsedlar ska införas.

Ett av flera direktiv är att analysera och bedöma hur gemensamma eller neutrala valsedlar skulle påverka förutsättningarna för bland annat personer med funktionsnedsättningar, till exempel synnedsättning, att delta i valen på lika villkor.

Den parlamentariskt sammansatta kommittén kommer att ledas av tidigare hovrättspresidenten och ordföranden i Valmyndighetens nämnd Margareta Bergström. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 september 2025.

Dagen efter att utredningen presenterades gick SRF ut med ett pressmeddelande. Budskapet var att frågan om hur framtida valsedlar ska bli tillgängliga för synskadade måste finnas med redan från början i utredningsarbetet. Vi har därefter även tagit kontakt med justitiedepartementet och framfört att vi vill ha en diskussion om hur det kan ske. Inför EU-valet kommer vi återigen att lyfta det faktum att synskadade än idag inte kan rösta fullt ut med bevarad valhemlighet.

Förbundsstyrelsemöte 12–13 mars

På förbundsstyrelsen den 12–13 mars beslutade vi bland annat att flytta vårt museum från källaren till plan 1 här i Enskede. Det hoppas vi kommer betyda att museet kan bli mycket mer besökt och att många fler kommer kunna få ta del av vår historia. Vi beslutade också att vi under nästa år kommer uppmärksamma att punktskriften fyller 200 år.

Synlinjen

I januari 2024 påbörjade Synlinjen ett omfattande utvecklingsarbete. Det arbetet inkluderar bland annat Synlinjens öppettider, kommunikationskanaler och hur ett stärkt samarbete inom och utanför organisationen kan se ut.
Synlinjen utökade sina öppettider den 1 februari och har numera öppet måndag till fredag 10:00 - 15:00 (Lunchstängt 11:30 - 13:00). Detta har redan gett en positiv effekt och Synlinjens ärenden fortsätter öka jämfört med 2023 (261 ärenden 14/3).

I arbetet har Synlinjen även haft möten med US och SRF:s distrikt för att planera hur samarbetet kan stärkas. Det var produktiva möten och Synlinjen ser fram emot den fortsatta utvecklingen av SRF:s informations- och rådgivningstjänst.

Du når Synlinjen på 08-39 93 00 eller via synlinjen@srf.nu 

Trafikverkets funktionshinderråd, RTAF

På Trafikverkets tillgänglighetsråd den 14 mars deltog Jimmy Pettersson och Niklas Mattsson. Två viktiga frågor som togs upp var Trafikverkets app som de håller på att utveckla och utrop på stationer. De kommer släppa sin app någon gång under våren och den kommer då att vara en riktig app. De säger att de har tagit med sådant SRF har fört fram, som exempelvis att man ska kunna få notiser när förändringar sker. Så fort appen finns att ladda ner kommer vi informera om det och vi kommer också testa hur den fungerar.

Trafikverket fortsätter fundera på hur utropen på stationerna ska vara utformade. Deras nya tankar vill de att SRF ska vara med och prova i verklig miljö och de kommer därför hitta en lämplig station att använda sig av. Om försöken faller väl ut är deras tankar att detta ska finnas på alla stationer, även de som idag inte har utrop kvar.

Funktionärsutbildningen är igång!

Den 23:e till 25:e februari i Alvesta, ägde riksförbundets första funktionärsutbildning rum. Först ut att ta del av utbildningen var funktionärer från region syd.

Det var 17 st glada deltagare som fick fördjupa sin kunskap inom bland annat SRF:s historia, demokrati och medlemsinflytande, verksamhetsplanering och påverkansarbete. Gruppen som deltog var blandad av både helt nya funktionärer och förtroendevalda som blivit invalda till styrelser på lokal och distriktsnivå under de senaste två åren.

Utöver träffen i Alvesta ingår två digitala träffar i funktionärsutbildningen.

I höst kommer funktionärsutbildningen till region DEST (Värmland, Örebro, Östergötland och Södermanland).

Kurs i motionsskrivning

SRF har i samarbete med ABF genomfört två kurser i motionsskrivning. Kurserna hölls via teams och var mycket uppskattade. Annika Eriksson (ABF) var kursledare och lotsade de ca 60 deltagarna både i konsten att skriva en motion samt hur beslutsgången är. Är man intresserad av att ta del av underlaget från kursen är man välkommen att mejla till camilla.lindgren@srf.nu 

Det har kommit in önskemål om fler liknande kurser framåt.

Ordförandekonferens den 19 mars

En konferens hölls med ordförandena för distrikt och branschföreningar för att diskutera hur vi tillsammans ska arbeta vidare med ledsagning och färdtjänst. Regeringen har fått rapporter från sina expertmyndigheter på båda dessa områden med förslag om lagändringar men det har gått trögt för oss att få regeringen att agera på förslagen. Både på riksplanet och i distrikten ska vi nu försöka få till stånd möten med riksdagsledamöter från olika partier för att få upp frågorna på agendan. Från konferensen tar vi med oss att vi behöver arbeta mer med opinionsbildning och bli tuffare i våra budskap till politikerna.

Möte med SVT om tillgänglighet för synskadade

Synskadades tillgång till oberoende nyheter är något vi arbetar med löpande och den 21 mars hade vi på förbundskansliet besök av Johan Hartman och Alexandra Björnstjerna Hjelm från SVT:s strategiavdelning.
Samtalet ägnades till stor del åt den pågående statliga utredningen om public service som ska redovisas om en dryg månad. SRF är remissinstans och kommer att följa utvecklingen noga. Några viktiga krav som vi diskuterade med SVT är bland annat att SVT:s möjligheter att publicera textinnehåll inte begränsas och att tillgänglighetskrav omfattar all public service, även radio

Men vi diskuterade också så klart tillgängligheten på SVT Play och hur uppläst text ska kunna bli mer lätthanterlig för synskadade.

Punktskriftskurs

Den 18–21 mars gick den andra punktskriftskursen för året av stapeln på Almåsa. Det startade med tågförseningar orsakad av en brand i något ställverk i Solna, men när alla 8 deltagare var på plats var det ingen tvekan om att suget efter att få lära sig punktskrift var stort! Förutom läs- och skrivövningar hade vi denna gång Linus Johansson med oss som berättade vad punktskriften betyder för honom, det är viktigt att få konkreta exempel på hur vi praktiskt använder dessa fantastiska prickar! Claudio Quitral höll som vanligt ett pass om olika tekniska lösningar; mer om detta och intervjuer från kursen kommer i synpodden och Perspektiv då Monica Waldén var på besök. Vi hade också ett pass med Britt-Marie Ryd på temat ”Hur synen påverkar vår kropp förutom att vi inte ser”, en otroligt bra insikt att ta till sig när synen försämras.

Funktionshinderriksdagen

Den 14 februari anordnade riksdagspartiernas funktionsrättsliga talespersoner en funkisriksdag. Temat var Kompetensbristen – Vad behövs för att personer med funktionsnedsättning ska bli en del av lösningen? Huvudfokus var vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska bli en kraft att räkna med på arbetsmarknaden. SRF representerades av Jimmy Pettersson, som talade om vikten av transporter för att få arbete och vardag att fungera. Självklart passade vi på att lyfta synskadades rätt till färdtjänst som den viktigaste frågan.

Några siffror från vårt medlemsregister

Siffrorna nedan är per den 25 mars 2023.

 • Antal medlemmar: 9 991
  Synskadade: 7 163 Stödjande: 2 828
 • Antal medlemskap: 10 553
  Antalet nya medlemskap 2024: 570
  Synskadade: 384 Stödjande: 186

Viktiga datum under april

 • 4 april Extra förbundsstyrelsemöte
 • 8 april Webbinarium om distriktens roll kring digital rehabilitering
 • 11 april Riksdagsseminarium om ledsagning
 • 24 april Ledarhundens dag
 • 24–25 april Förbundsstyrelsemöte
 • 30 april Sista dag att skicka in motioner till kongressen 2024