Varmt välkomna till ordförandenytt nummer 4/2024. Härliga maj är här och vi har fått känna av vår- och till och med sommarvärme. Ni har verkligen legat i med att skriva motioner inför kongressen på era årsmöten och andra sammankomster, 115 stycken har kommit in. Det är roligt med ett sådant engagemang i organisationen. I detta nummer får ni läsa om möten som vi har haft, lite från förbundsstyrelsen och om hur du nominerar till Eva Björks stipendium.

Trevlig läsning!
Niklas Mattsson
Förbundsordförande

Vem har gjort punktskriften synlig? Nominera kandidater till Eva Björks stipendium!

Eva Björk var en förkämpe för punktskriften och i samband med hennes bortgång år 2017 ville hennes anhöriga att minnesgåvor skulle gå till SRF. En minnesfond inrättades av förbundsstyrelsen och SRF Stockholm Gotlands styrelse.

För att förtjäna ett stipendium ur fonden så ska man ha gjort något för att tillgängliggöra punktskriften i vårt samhälle. Kort och gott, någon som bidragit till att punktskriften eller andra taktila företeelser har tillgängliggjorts där de inte fanns innan.

Stipendiet delas ut i samband med Synskadades Riksförbunds kongress i oktober. Tveka inte, ta chansen att nominera! Senast den 1 juli mejlar du ditt förslag till Lena Nisula Wester: punktskrift@srf.nu 

Möte med Heléne Fritzon inför EU-valet

Den 12 april träffade vi Heléne Fritzon, toppnamnet för Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet. Från SRF deltog Per Karlström från förbundsstyrelsen, Lennart Karlsson från rikskansliet och Monica Walldén, redaktör för Perspektiv och Synpodden. Inför valet i juni lyfte vi förslag på förändringar i EU:s tillgänglighetsdirektiv, för att förenkla vardagen för synskadade. Det handlar bland annat om märkning av förpackningar för livsmedel och andra dagligvaror så att synskadade kan avgöra innehållet. Vi vill också att hushållsapparater, som idag ofta måste skötas via pekskärmar och displayer, ska göras tillgängliga för oss med synnedsättningar.

Vidare tog vi upp hur fri rörlighet ska kunna gälla för alla inom EU. Fokus där la vi på ändringar i EU:s regelverk om passagerarrättigheter för att ge synskadade mer jämlika möjligheter att resa med såväl flyg som tåg och vägtransporter. Införandet av ett europeiskt funktionshinderkort som ska ge personer med funktionsnedsättningar bättre möjligheter att resa, studera och arbeta i andra länder, tog vi också upp.

Vi lämnade även över ett paket från Unga med Synnedsättning, en tavla i ram, med tio förslag till förändringar på vägen mot fri rörlighet.
Heléne Fritzon blev både överraskad och glad. Hennes spontana reaktion var att de skulle försöka hitta en plats för tavlan på kontoret i Bryssel. Hon berättade att hon under de senaste åren samarbetat mycket i EU-parlamentet med partikamraten Erik Bergkvist, innan han hastigt gick bort tidigare i år. Erik hade en svår synnedsättning och Heléne har på nära håll både sett vad en synnedsättning innebär och också följt hans arbete för ett mer inkluderande Europa.

– Det här känns som ett bra sätt att minnas Erik och föra frågorna vidare, sa hon.

Förbundsstyrelsemöte 24–25 april

På förbundsstyrelsen den 24:e och 25:e april beslutade vi bland annat om att förändra distriktsindelningen mellan SRF Skaraborg och SRF Jönköping. Det är kommunerna Habo och Mullsjö som från och med 1 juli i år kommer att tillhöra Jönköpingsdistriktet. Även årsredovisning och verksamhetsberättelsen klubbades och skickades till organisationsrådet för fastställande.

Vi hade också ett viktigt samtal om hur vi ska hantera de stora förändringarna av biståndspolitiken som regeringen genomför. Vi kommer självklart att försöka få fortsätta att bedriva projekt för att förbättra synskadades livsvillkor i utvecklingsländer.

En inkluderande krisberedskap

Ytterligare en sak som diskuterades och beslutades på förbundsstyrelsen i april var en inkluderande krisberedskap. I samband med kongressen 2021 kom det in en motion rörande krisberedskap. När arbetet med motionen påbörjades insåg man att SRF inte riktigt har tagit något samlat grepp kring krisberedskapen. Det är bakgrunden till dokumentet "En inkluderande krisberedskap för synskadade" som antogs på förbundsstyrelsen.

Synskadade och personer med andra funktionsnedsättningar riskerar att bli särskilt utsatta i händelse av kris eller krig. I "En inkluderande krisberedskap för synskadade" lägger Synskadades Riksförbund fram en rad förslag som utgår ifrån synskadades situation.
Krisberedskapsdokumentet är uppdelat i tre olika delar:

 • Inkluderande nationell krisberedskap.
 • Inkluderande kommunal krisberedskap.
 • Inkluderande beredskap vid pandemi och massvaccination.

Valmyndigheten och valsedelsutredningen

Den 20 maj kommer vi att träffa den parlamentariska kommitté som utreder valsedelssystemet.

SRF har varit i kontakt med valmyndigheten gällande problemet med det felaktiga punktskriftsmaterialet i samband med valet 2022. Valmyndigheten har bytt leverantör och även vidtagit en del åtgärder för att förberedandet av materialet ska vara säkrare, ett exempel är att en person kommer att sitta i ett rum och bara lägga i valsedlar för ett parti i taget, först sedan slås materialet ihop. Valmyndigheten ska också göra egenkontroll av entreprenörens verksamhet.

Valmyndigheten är i kontakt med MTM, så att de som finns registrerade som punktanvändare hos MTM kommer att få material i punktskrift skickade till sig per automatik inför valen.
SRF har även drivit frågan ur ett synsvaghetsperspektiv. Valmyndigheten håller på att se över möjligheten till stor stil på kuverten och även tydligare valsedlar.

SRF vill också att Valmyndigheten blir bättre på att informera både kommuner och synskadade om synskadades möjligheter att rösta, till exempel möjligheten att få hem en ambulerande röstmottagare.
Information om det kommande EU-valet kan du hitta via Legimus.

SRF och Funktionsrätt träffade socialtjänstministern

Den 3 maj träffade vi socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall och hennes stab på departementet för att diskutera den nya socialtjänstlagen. Tyvärr gav det en timme långa mötet inte direkt något att hänga upp hoppet på. Beskedet från ministern blev att arbetet är för långt framskridet för att göra några stora justeringar. Eventuellt kan vissa saker ändras i efterhand.

Men huvudbeskedet var att det förslag som ligger på bordet - det är den lag vi får. I direktiven utredaren fick var förutsättningarna att förslagen inte får leda till vare sig ambitionshöjningar eller ökade kostnader. Så några större förbättringar var väl knappast att vänta. Men vi fortsätter såklart att tjata och kämpa.

Riksdagsseminarium om ledsagning

Tillsammans med riksdagsledamöterna Kristoffer Bergenblock (C) och Dan Hovskär (KD) genomförde vi den 11 april ett seminarium i riksdagen som handlade om ledsagning. Socialstyrelsens utredare Ylva Branting beskrev vilka slutsatser hon drog i den utredning hon presenterade i juni 2023. Vi från SRF och Ther Toma från US berättade också om de problem som uppstår när ledsagningen dras in eller inte beviljas.

Första funktionärsutbildningen klar

Under våren har medlemmar och förtroendevalda i region syd fått möjligheten att gå Riksförbundets funktionärsutbildning. Den började med en helgträff i Alvesta och följdes av två digitala träffar.
Under utbildningen har deltagarna bland annat fått ökad kunskap om SRF:s historia, verksamhets- och aktivitetsplanering, Microsoft Teams, medlemsvärvning, vad som påverkar våra frågor och hur kan vi påverka.
Funktionärsutbildningen rullar nu vidare till region DEST (SRF Värmland, Östergötland, Örebro län och Södermanland) och börjar med en helgträff i september. Mer detaljerad information kommer till berörda distrikt inom kort.

Om du har frågor eller funderingar kring SRF:s funktionärsutbildning, är du varmt välkommen att kontakta Robert Lindblom på Riksförbundet på tel: 08-39 91 91 eller e-post: robert.lindblom@srf.nu 

Några siffror från vårt medlemsregister

Siffrorna nedan är per den 24 april 2024.

 • Antal medlemmar: 10 815 stycken.
  Synskadade: 7 794
  Stödjande: 3 021
 • Antal medlemskap: 11 425 stycken.
  Antalet nya medlemskap 2024: 636
  Synskadade: 435 Stödjande: 201

Viktiga datum under maj och juni

 • Den 15 maj Distrikten ska skicka årsredovisning mm. till rikskansliet
 • Den 28 maj Arbetsutskott med beslut om utdelning ur Normans fond samt kongressmotioner
 • Den 30 maj Anmälningstiden till kongressen går ut
 • Den 4 juni Organisationsråd
 • Den 25–26 juni förbundsstyrelsemöte.