Projektledare Jeanet Kjöller, vad är Medlemsveckan?

– Tanken med medlemsveckan är att visa upp hur bra vi är som organisation. Vi hoppas att alla distrikt ska genomföra minst en medlemsvärvande aktivitet samt en–två medieaktiviteter. I många föreningar kommer man till exempel att arrangera Ögats dag, med föreläsningar av ögonläkare och ha hjälpmedels­företag på plats. På flera platser kommer vi att ha samarbete med optikerkedjan Specsavers. Veckan avslutas med Vita käppens dag. Det blir crescendot!

Hur stöttar rikskansliet?

– Verksamhetsstödet finns och vi kan hjälpa till att täcka kostnader kring annonser och press. Det är viktigt att synas!

Tidigt i våras genomfördes en workshop där föreningarna fick dela med sig av goda exempel på lyckade aktiviteter och hur de tar hand om potentiella nya medlemmar under aktiviteterna. Det försöker vi sprida under kanslistutbildningar och ombudsmannautbildningar.

Vi kommer också att erbjuda mallar till exempelvis artiklar och inlägg för värvning på sociala medier.

Vad är målet?

– Det övergripande målet för året är att vi ska nå 11 500 medlemmar totalt. Vi har också ett specifikt mål. Eftersom medlemsveckan ligger i kvartal fyra vill vi få in 700 nya medlemsansökningar under kvartal fyra.

– Jag tror att det här kan bli en fantastisk gemensam kraftsamling, och förhoppningsvis kan det bli ett återkommande inslag.

Förbundsordförande Niklas Mattsson, varför ska vi fokusera på medlemsvärvning?

– Medlemmarna är det viktigaste vi har. Det är medlemmarna som är vår organisation. Att vårda de medlemmar vi har och att värva nya medlemmar ser jag som grunden för vårt arbete.

Vi behöver ständigt fråga oss: Vad gör vi för att få våra medlemmar att trivas? Och vad gör vi för att de som inte är medlemmar ska känna att de behöver SRF? 

”Det finns en organisation som jobbar för mina saker, för mina frågor. Det finns en organisation som ser till att jag kan göra det där som är svårt för mig att göra själv som synskadad.” Den känslan vill vi väcka. 

Vad är det viktigaste nu för att komma dit?

– När vi gör aktiviteter ska människor känna att de vill komma tillbaka. För då går de därifrån och pratar om att de var på ett möte med SRF och vi hade jättetrevligt, kom med nästa gång!

Lyckade medlemsaktiviteter som har lockat medlemmar

Teknikdagen uppskattad i Halland

Vi arrangerade en inspirations- och hjälpmedelsdag på Folkets hus i Varberg. Det annonserades i dagstidningarna Hallandsposten och Hallands Nyheter om Teknikdagen vilket gav ett mycket bra resultat. Vi hade över 100 besökare varav mer än 20 nya medlemmar. Mot att man betalade medlemsavgift fick man, förutom medlemskap, delta på Teknikdagen.

Vid anmälan pratade vi särskilt med dessa nya medlemmar och samlade ihop dem för att ge information och svar på frågor. Gåvopåse med lite information om Synskadades Riksförbund, SRF Halland och lite annat smått och gott delades också ut. Lokalföreningarna ombads sedan att följa upp dessa nya medlemmar.

Under Teknikdagen den 26 november 2022 visade Icap, Iris, Polarprint samt Google upp sina hjälpmedel och de tekniska lösningar som är av vikt för oss. Att Google besökte SRF Hallands arrangemang är något mycket unikt eftersom de inte brukar visa upp sig i sammanhang av det här slaget.

Dagen avslutades med ett samtal mellan besökarna och representanter från våra riksdagspartier. Alla partier var inte representerade, men det blev ett gott samtal och det har framför allt resulterat i en ny och god kontakt med våra förtroendevalda politiker.

Eftersom politiker från den nämnd i Region Halland som ansvarar för syncentralens verksamhet medverkade gav det en skjuts framåt i vårt arbete för att skapa en bättre habilitering och rehabilitering.

SRF Halland, Ulrika Sonesson Wiland, ombudsman

Inspirationsträffar får nya medlemmar att känna sig välkomna

Vi genomför regelbundet inspirationsträffar för nya medlemmar. Hittills har vi genomfört fyra i år och ytterligare en planeras under hösten.

För att få många att komma, skickas först en inbjudan ut till alla nya medlemmar, därefter ringer de upp alla som inte hört av sig. Genom att göra så har distriktet fått bra respons och många vill komma.

Vi bjuder in medlemmar som blivit medlemmar de senaste två–tre åren bakåt i tiden. Vid samtalet tog vi även tillfället i akt att ge information om bland annat syntolkad kultur samt taltidningen. Denna information har i sin tur gett taltidningen nya prenumeranter.

En annan effekt av medlemsträffarna är att man märkt att många fler av de nya medlemmarna kommer till aktiviteter, där bland annat en syntolkad bio samt en syntolkad teater har erbjudits.

Åsa Blom, ombudsman, SRF Västmanland

Medlemsvärvande distriktsverksamhet i kommuner utan lokalförening

I juni månad anordnades en träff på Gammplatsen i Lycksele.

Inbjudna var både medlemmar och icke-medlemmar boende i Lycksele, Åsele, Dorotea och Vilhelmina. En arbetsgrupp bestående av en representant från distriktsstyrelsen samt lokalföreningarna i Lycksele och Vilhelmina och kontaktperson från Åsele planerade, med stöd av distriktets ombudsman, aktiviteten.

Träffen innehöll både information från distriktet och synrehabiliteringen i Lycksele. Mycket tid fanns för socialt umgänge. Av de 25 som deltog var cirka 6 personer inte medlemmar men gick med efter träffen.

SRF samverkade med synrehabiliteringen där en synpedagog i Lycksele la mycket tid på att skicka ut inbjudan till brukare via hennes kanaler.

Ann Lindmark, ombudsman SRF Västerbotten