Det började med start av punktskriftstryckerier, ögonsjukhus, optikerutbildningar och yrkesskolor. Men med tiden blev det mer fokus på organisationer av synskadade.

I dag har vi projekt tillsammans med synskadeorganisationer i Tanzania, Rwanda, Nicaragua, Botswana, Etiopien och Gambia. SRF vill bidra till att organisationerna i de här länderna, precis som i Sverige, kan påverka samhället så att synskadade blir starka och självständiga individer i livets alla faser. Detta gör organisationerna med FN:s funktionsrättskonvention som grund för sitt påverkansarbete.

Två män sitter bakom en bärbar dator.
Under partnermöten används många olika tekniska hjälpmedel. Bilden är från BABPS ekonomiavdelning och konferensrum under ett möte i Botswana 2022. Foto: Annika Örnstedt

Välfärdstjänsterna är oftast mycket sämre i många länder där våra systerorganisationer arbetar, ibland rent av obefintliga. Därför måste organisationerna ibland driva verksamheter som myndigheterna borde ta ansvar för. Det kan också vara ett sätt att locka medlemmar till organisationen. Precis som i Sverige är påverkansarbetet något som sker på lång sikt.

Några exempel på arbete som pågår är exempelvis det i Rwanda, där partnerorganisationen driver ett rehabiliteringscenter. Förutom att träna sig i att klara livet som synskadad får man utbildning i jordbruks- och trädgårdsskötsel. Sedan ett par år tillbaka finns en utbildning i att sticka med maskin. I centrets konferenslokal har organisationen sina möten, bland annat för att planera hur lokalföreningarnas arbete ska följas upp. Det är lokalföreningarna som söker upp, värvar och ger stöd till medlemmarna. De bedriver också påverkansarbete gentemot myndigheterna för att synskadade ska få del av servicen som finns för medborgarna.

Två afrikanska kvinnor står med ryggen mot kameran framför en offentlig toalett. Ovanför dörrarna står texten ”whites” och ”non-whites”.
2022 träffades alla partnerorganisationer inom AFUB:s mänskliga rättighetsprojekt i Sydafrika och då passade vi också på att besöka Apartheidmuseet utanför Pretoria. Foto: Annika Örnstedt

Mellan 2015 och 2022 samarbetade SRF med partnerorganisationen i Ghana. De började med att utbilda medlemmar och funktionärer i sin organisation i vad funktionsrättskonventionen innehåller och hur den kan användas. Därefter kunde de använda konventionen i sitt påverkansarbete.

Det har bland annat lett till att fler barn med synskador söks upp och skrivs in i landets skolor, att många fler personer med synnedsättning känner till att de kan gå till domstol när de utsatts för till exempel misshandel samt att organisationen är erkänd som synskadades röst i Ghana och en efterfrågad expert i landet när det gäller funktionsrättskonventionen.

text: Eva Nilsson och Annika Örnstedt

Vändpunkt i en utsatt situation

Malebogo Pearl Okatswa föddes den 31 januari 1987 i en avskild bosättning som heter Metlobo Village i distriktet Ngwaketse i Botswana. Hon växte upp seende och gick i vanliga skolor i sina hemtrakter. Det var efter att hon hade flyttat till huvudstaden Gaborone som allt förändrades. En dag kände hon olidlig smärta i ögonen och sökte medicinsk hjälp. Hon genomgick flera medicinska ingrepp, men en dag i september 2009 fick hon det nedslående beskedet som skulle förändra hennes liv: Synnerverna var skadade och Malebogo skulle vara blind resten av livet.

Malebogo blev förtvivlad och livet kändes meningslöst.

Vändpunkten kom när hon hänvisades till Botswana Association of the Blind and Partial Sighted (BABPS). Där fick hon möjlighet att gå en informations- och kommunikationsutbildning. Hon var en av de ivrigaste deltagarna och ville även lära sig punktskrift. Följaktligen kan hon nu använda en smart telefon, dator och andra redskap utan hjälp.

Botswana anslöt sig till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i augusti 2021. African Union of the Blind (AFUB) driver med stöd av Synskadades Riksförbund ett mänskliga rättighetsprojekt, som kom lägligt för Malebogo Pearl Okatswa och organisationen BABPS. Projektet ger medlemmarna kunskap om konventionen och Malebogo Pearl Okatswa bidrar frivilligt med sin tid och sina resurser till detta projekt.

Tack vare projektet kan Malebogo nu tolka konventionen, tillämpa den i sitt arbete och ge råd till andra med olika funktionsnedsättningar om att förespråka rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon har lärt sig att tala inför publik och företräda och ge råd till andra personer med funktionsnedsättning i olika diskussionsplattformar.

När hon först förlorade synen drog hon sig undan från allt samhällsengagemang, men numera är hon mer självständig och säker på sin plats i samhället. Hon har anmält sig som frivillig i arbetsgrupper eller underkommittéer som byutvecklingskommittén och lokala organisationskommittéer.

Malebogo Pearl Okatswa är full av framtidshopp. Efter att ha deltagit i ett flertal workshoppar inom företagande och entreprenörskap är hon fast besluten att starta eget företag.

För närvarande innehar hon posten som vice ordförande i kvinnokommittén inom BABPS. Hon är även kassör i en annan organisation och har blivit en viktig förebild för att inspirera andra unga kvinnor med funktionsnedsättning att stärka sin självbild och främja mer positiva attityder till personer med funktionsnedsättning i samhället i stort.

Du kan hjälpa till!

Inte ens en halv procent av de totala kostnaderna i Sidas årliga biståndsbudget går till personer med funktionshinder. Det som kommer synskadade till del är förstås mycket mindre än så.

I över femtio år har Synskadades Riksförbund bedrivit internationellt utvecklingssamarbete. Vi vet att arbetet gör skillnad – det skapar framtidshopp och förändrar liv!

Stöd oss genom att ge en gåva direkt till vårt internationella arbete.

Ge en gåva via plusgiro: 90 00 90-2, märk ditt bidrag ”Globalt Perspektiv”. Eller swisha din gåva till 900 09 02.

Tack för ditt stöd!