INTRESSEPOLITISK HANDLINGSPLAN 2024

Det övergripande temat för kongressperioden är ”Starka och självständiga individer i livets alla faser”, med utbildning, arbetsmarknad, digital teknik, frågor inriktade mot äldre samt habilitering och rehabilitering som intressepolitiska fokusområden.

Vi ser allt tydligare att våra möjligheter till självständighet och frihet prioriteras bort av myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer. Detta gäller både sådant som vi har kämpat oss till under många år och sådant som den nya tekniken skulle kunna möjliggöra.

Prioriterade områden 2024:

Färdtjänst
Utbildning för färdtjänsthandläggarna.
Uppföljning av kampanjen, Anmäl brister i färdtjänsten.
Att fler får längre färdtjänstbeslut.
Att fler kommuner erbjuder arbetsresor.
Utbildning för Västtrafiks personal.

Insiktsutbildningar
Försöka få fler att vilja ta del av våra insiktsutbildningar.
Erbjuda utbildning för bussförare, tågpersonal och ledsagare, samt personal inom hemtjänst.

Syn och hörselinstruktörer
Försöka hitta nya sätt att få kommunerna att anställa fler syn- och hörselinstruktörer eller motsvarande.
Uppmärksamma och informera om de tjänster som finns i Tanum och Strömstad.

Sjukvård/rehabilitering
Att alla sjukhus skall erbjuda ledsagning.
Att fler får lära sig punktskrift.

Arbetsmarknad
Få kommun och region att anställa fler personer med synnedsättning.

Tillgänglighetspriser
Att uppmuntra medlemmar att nominera i kategorierna:
Tillgänglig plats.
Bästa service.

Träffar för rådsledamöterna
Två gånger under året träffas kommunernas rådsledamöter för att diskutera våra viktigaste frågor. Att driva frågor genom kommunens funktionshindersråd är en viktig del av det intressepolitiska arbetet.
Att vid minst ett av tillfällena ha en utbildning.

Äldrefrågor
Uppmärksamma de frågor som berör vår största medlemsgrupp.
Hemtjänst, anpassning i hemmet.

Tillgänglig och användbar fysisk miljö
Fortsätta bygga ut nätverken med kommunerna så att fler tar hjälp av oss vid om- och tillbyggnad.

Synas mer i media
Vara mer aktiv för att uppmärksamma det vi gör i media.

Kampanjer
Vi vill givetvis hänga på de kampanjer riksförbundet ordnar under året.

Bevakning
Bevaka relevanta frågor för vår målgrupp.