Att vara synskadad är bara en liten del av en människa men synskadan påverkar en stor del av människans liv. Som synskadad möts man av svårigheter vilka kan leda till funktionshinder om inte anpassningar sker, t ex inom skola, arbete, resande och fritid.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade; både blinda och synsvaga. Distriktet är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Bohuslän samt norra Älvsborg.

Syftet med vårt arbete inom SRF är att skapa ett fullt delaktigt och jämlikt samhälle för personer med synskada.

Lokalföreningar

Från 2016 har SRF Bohusläns upptagningsområde utökats med 8 kommuner. Totalt 18 kommuner och sex lokalföreningar.

  • SRF Kungälv-Stenungsund-Orust och Tjörn
  • SRF Lysekil-Munkedal-Sotenäs
  • SRF Strömstad-Tanum
  • SRF Uddevalla
  • SRF Vänersborg-Färgelanda
  • SRF Trollhättan-Lilla Edet

Distriktsstyrelsen

Foto på Tomas Gustavsson
Ordförande
Tomas Gustavsson
srf.tompa@telia.com
Kontaktperson för SRF Uddevalla

Foto på Hillevi Kavleskog
Vice ordförande
Hillevi Kavleskog
hillevi.kavleskog@telia
Kontaktperson för Vänersborg-Färgelanda

Foto på Rolf Rodin
Kassör
Rolf Rodin
rolf@rrw.se
Kontaktperson för SRF Lysekil-Sotenäs-Munkedal

Foto på Maj-Britt Bräckestam
Vice sekreterare
Maj-Britt Bräckestam
mgh.svan@telia.com
Kontaktperson för SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn

Foto på Pia Andersson
Ledamot
Pia Andersson
piaan.andersson@telia.com
Kontaktperson för SRF Strömstad-Tanum

Foto på Anette Änglahjärta
Ledamot
Anette Änglahjärta
nitisen2017@gmail.com

Foto på Christina Ericsson
Ledamot
Christina Ericsson
christina.m.ericsson@telia.com

Foto på Linda Wright
Ledamot
Linda Wright
llww5566@gmail.com

Fördelning ansvarsområden inom styrelsen 2023 / 2024

Kultur/Nöje/Resor: Rolf, Hillevi och Anette
Friluftsliv/Motion/Hälsa: Tomas och Anette
Utbildning/Arbetsmarknad: Anette, Linda och Christina
Uppsökeri/Medlemsrekrytering: Tomas och Maj-Britt 
Fysisk tillgänglighet: Tomas, Pia och Christina 
Digital tillgänglighet: Christina och Linda
Habilitering/Rehabilitering/Hjälpmedel: Linda och Pia
Kommunal och regional service: Pia, Christina och Linda                        
Utåtriktad information: Hillevi och Maj-Britt    
Ledarhundsfrågor: Anette och Pia

Att ansvara för ett ansvarsområde är att bevaka vad som händer inom området.

Valberedningen

Solveig Ek
solveigek2@gmail.com, sammankallande

Ann-Lis Brattberg Jansen
pepalbj@gmail.com

Ronny Blidberg
r.blidberg@telia.com