Ledstråket på Västra gatan i Kungälv får vårt första tillgänglighetspris

Ledstråket på Västra gatan i Kungälv
Bildtext: På bilden ser du Thomas och Annika Eckebrink som står med sina vita käppar vid det ledstråk som fått SRF Bohusläns första tillgänglighetspris.

På vita käppens dag den 15 oktober delade vi ut distriktets första tillgänglighetspris till ledstråket på Västra gatan i Kungälv.

Kungälvs kommun har skapat en gatumiljö som är lätt att ta sig fram i med hjälp av den vita käppen. Den vita käppen gör det möjligt för oss att hitta kännetecken som ger oss förutsättningar att ta oss fram, men med käppen hittar vi också tillfälliga hinder. Samtidigt talar den vita käppen om för omgivningen att vi har en synnedsättning.  

Konstgjorda ledstråk ska i första hand användas när naturliga förutsättningar såsom trottoarkanter saknas. Kommunen har följt den här principen när den här gatumiljön utformats. Det konstgjorda ledstråket är också lätt att uppfatta med den vita käppen och det är omgivet av släta ytor. På så vis blir ledstråket lätt att skilja från den omkringliggande gatubeläggningen. Miljön är så pass lyckad att en del restauranger på eget initiativ lagt ledstråk fram till sina entréer, vilket är positivt.

Priset för bästa service gick till Look & Like

Look & Like
Bildtext: På bilden ser ni de stolta systrarna Viveca och Catarina, när de fick ta emot utmärkelsen för bästa service.

Bildtext: På bilden ser ni de stolta systrarna Viveca och Catarina, när de fick ta emot utmärkelsen för bästa service.

Den 15 december delade Hillevi och Camilla ut priset för bästa service. Priset går till systrarna Viveca och Catarina som erbjuder personlig service i sin butik Look & Like i Uddevalla.
Här finns kläder för både kvinnor och män.

Priset är förutom utmärkelsen en plakett med svart bakgrund och vit taktil text ”SRF Bohusläns tillgänglighetspris 2020. Bästa service. Pristagare: Look & Like Mode”