Insiktsutbildning

Vi håller så kallade insiktsutbildningar. Här får deltagarna testa att gå med vit käpp och ögonbindel eller fingerad optik. Vi visar några av våra hjälpmedel och berättar hur du kan underlätta för den som inte ser.

Vi håller utbildningar för skolklasser, kommun, region, vårdcentraler och sjukhus.

Önskar du att vi kommer och håller utbildning mailar du en förfrågan till camilla.svensson@srf.nu