Vi har många olika verksamheter, t ex utflykter, tematräffar och studiebesök. Vi ordnar också medlemsmöten, studiecirklar och resor.

Ofta hittar vi enkla lösningar till synes stora problem genom att prata med varandra och bolla idéer och tankar. Du kanske inte har haft din synskada särskilt länge, och känner behov av att prata med andra synskadade som har större erfarenhet av vad funktionshindret innebär, i form av både svårigheter och möjligheter.

Fortfarande är vägen till full delaktighet lång och påverkansarbetet är därför en av hörnstenarna i föreningens arbete. Färdtjänst, ledsagning, och fysisk tillgänglighet är områden som berör alla medlemmar, både gamla och unga.

Genom att bli medlem i SRF Göteborg får du möjlighet att träffa andra synskadade och utbyta erfarenheter, råd och tips som kan underlätta en helt ny livssituation.

Medlemskapet ger dig också möjlighet att arbeta för ett samhälle där alla människor har lika värde. Vårt påverkansarbete har hittills bidragit till en rad åtgärder som har ökat synskadades möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare.

Dina insatser och kunskaper är betydelsefulla för oss alla. Kom gärna med förslag på frågor som engagerar dig och idéer om hur vi ska driva dem tillsammans. Eller ge förslag på aktiviteter som du vill att vi ska genomföra.