Synskadades Riksförbund Göteborg arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv - ett liv utan begränsningar. Det gör vi bland annat genom individuellt stöd och genom att skapa en gemenskap för alla våra medlemmar.

Det finns verksamhet riktad till alla åldrar och intressen. Vi anordnar allt från korta aktiviteter på 2 timmar till resor på 5 dagar.