Syntolkning är att i ord beskriva synlig information så att människor som ser dåligt eller av andra skäl inte kan tillgodogöra sig visuella budskap ändå kan ta del av det som tolkas. Det kan vara allt från idrott, konst eller teater till att beskriva rum, gatumiljö eller kläder.
Det går till exempel att lyssna på syntolkning av biofilm via en app i mobilen eller via hörlurar som delas ut i biosalongen när SRF ordnar syntolkade biobesök. 

En bild på ett par syntolkningshörlurar med mottagareBild på egna lurar med en mottagare för syntolkning


Bildtext: Första bilden är ett par syntolkningshörlurar med mottagare. Andra bilden är egna lurar med en mottagare för syntolkning.

SVT, TV4, Utbildningsradion och flera andra kanaler erbjuder syntolkade tv-program. En del teaterföreställningar och idrottsevenemang syntolkas och vissa museer anordnar också syntolkade guidningar av utställningar. 
SRF vill också verka för möjlighet till syntolkning i många andra sammanhang där det behövs. Till exempel i skolan, på jobbet och i samband med ledsagning.