Funderar du på att söka bidrag från en av våra stiftelser? Eller önskar du veta mer om stiftelserna och ansökan? Då ska du komma på vår stiftelsekväll!

Under kvällen kommer du får information om SRF Göteborgs Understödsstiftelse och stiftelsen Bostäder åt blinda – vad som krävs för att ansöka, vad man kan ansöka om och hur ansökan fungerar. Du kommer även få möjlighet till individuellt stöd att fylla i ansökningsblanketterna på plats.

Om du önskar få hjälp att fylla i ansökan på plats krävs det att du kommer förberedd. Du måste då ha med dig intyg för din synskada, inkomstdeklaration, personbevis för samtliga i din bostad (om du delar bostad med andra), eventuella kostnadsförslag/offerter för det du önskar få bidrag till.
 
När: Onsdag 3 april kl. 16:30-18:30.
Var: Medlemslokalen. Masthuggsterrassen 4, Göteborg.
Färdtjänstadress: Andra Långgatan 49.
Kostnad: Kostnadsfritt för dig som är medlem.
Anmälan: Senast onsdag 27 mars till kansliet på telefon: 031-727 22 38 eller på e-post: goteborganmalan@srf.nu.                 
Obs! Ange om du har behov av tolk vid anmälan.