Ansökan om studiebidrag/stipendium ur Greta och Åke Kärrmans Minnesfond hittar du i följande länk. Läs nedan information innan du fyller i ansökningsblanketten.

Ansökningsblankett för Greta och Åke Kärrmans Minnesfond i Word


SRF Göteborg, delar årligen vid två tillfällen, februari och september, ut studiebidrag/stipendium för utbildning och förkovran ur Greta och Åke Kärrmans Minnesfond till synskadade barn och ungdomar i åldern 12 till 31 år boende i SRF Göteborgs upptagningsområde.

Ansökan om studiebidrag/stipendium skall ske i god tid innan studierna avser att påbörjas. Vid bedömningen av ansökan förbehåller sig SRF Göteborg rätten att samråda med andra stiftelser med liknande ändamål.

Krav för bidrag/stipendium
Sökanden måste kunna styrka sin synskada genom läkarintyg, medlemskap i SRF/US eller intyg från syncentral, samt vara bosatt inom SRF Göteborgs upptagningsområde. Före utbetalning av beviljat bidrag krävs intyg om påbörjade studier. Vid beviljande av stipendium skall redovisning insändas som visar hur stipendiet har använts. I annat fall kan medlen återkrävas. Bidrag till redan genomförda studier beviljas inte.


Personuppgiftslagen
Information om behandling av personuppgifterPersonuppgiftslagen (PUL) ersätts från den 25 maj 2018 av det nya regelverket GDPR (General Data Protektions) som är ett gemensamt regelverk för hela EU. Personuppgifterna stiftelser behandlar är de du uppger på ansökan till stiftelsen. Din ansökan sparas enligt bokföringslagen i sju år hos stiftelser. Är du inte nöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Uppgifterna på ansökan behövs för att vi ska kunna ta beslut om eventuell utbetalning av fondmedel.

Personuppgiftsansvarig är stiftelsens styrelse och du når styrelsen genom att kontakta handläggare på stiftelser, telefontider står på hemsidan. Genom din underskrift på ansökningsblanketten ger du ditt samtycke till att de personuppgifter du lämnat på ansökan får behandlas enligt ovan. Jag medger samtycke till insyn i mina ekonomiska förhållanden hos Skatteverket, sociala myndigheter, Försäkringskassan, vårdgivare och samarbetande stiftelser får ta del av uppgifterna. Jag försäkrar att dessa uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Skulle mina förhållanden i något avseende ändrats förbinder jag mig att omedelbart underrätta stiftelsen.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta goteborgkarrmans@srf.nu eller 0723 – 32 01 03. 

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsblankett för Greta och Åke Kärrmans Minnesfond i Word