Stiftelsen grundar sig på bestämmelser i Frans Vilhelm Gottfrid Bergqvists testamente den 14 september 1914 och har till ändamål att bereda hjälp åt synskadade – blinda och gravt synsvaga - barn bosatta i Göteborg. Utdelning från fonden skall enligt styrelsens beslut ske efter ansökan med angivande av det ändamål som pengarna skall användas till.

Ansökan om bidrag ur fonden skall göras skriftligt och ha inkommit till stiftelsen senast vid årskiftet. De, som kan vara aktuella för bidrag, måste vara under 18 år den 1 januari.

Information om ansökningstider och adress kommer i juni.

Ansökan skall skrivas enkelt. Stiftelsen har inte något särskilt formulär. I ansökan skall anges;

  • Barnets namn, personnummer och adress
  • Om man fått bidrag tidigare eller söker i annan fond
  • Ändamålet med bidraget och ungefärligt belopp som behövs
  • Intyg av ögonläkare eller ett intyg från Syncentralen som visar omfattningen av synnedsättningen. Har bidrag tidigare sökts hos stiftelsen kan detta uteslutas.
  • Uppgift om hur bidraget kan betalas ut t ex uppgift om bankkonto