Idag är det vita käppens dag. Följande insändare fanns med i gårdagens Smålands-Tidningen:
VITA KÄPPENS DAG
Den vita käppen är nog den mest igenkända symbolen för synnedsättning. Käppen är också ett av de äldsta hjälpmedlen för synskadade – gamla målningar visar att blinda använt käpp i tusentals år. I all sin enkelhet är käppen oerhört effektiv för att orientera sig i olika miljöer och för att undvika hinder, samtidigt som den visar omgivningen att användaren har en synnedsättning.
I Sverige introducerades den vita käppen på 1930-talet, och den 15 oktober varje år uppmärksammas käppen genom Vita käppens dag. I år sker detta dessvärre mot bakgrund av en trend där allt färre käppar delas ut av regionernas syncentraler. Det säljs även färre käppar jämfört med för några år sedan.
Den lägre efterfrågan kan delvis förklaras med hur det offentliga organiserar sin hantering av käpparna. Om personer ska börja använda käppen som hjälpmedel så behöver samhället möta upp och erbjuda stöd och träning. Att börja med käpp är inget man bara gör, det kräver en hel del träning för att det ska kännas tryggt. Ibland krävs hjälp i form av coaching för att våga ta steget.
Vi vet att antalet träningstimmar som en synskadad person kan få för att lära sig använda käpp varierar mycket mellan regionerna. Det som regionerna dock har gemensamt är att ingen av dem erbjuder träning i den utsträckning som skulle behövas, vilket är ett stort hinder för att få fler att börja använda den vita käppen.
På småländska höglandet fanns det för några år sedan i kommunerna syn- och hörselinstruktörer, som kunde hjälpa bl a synskadade personer med träning för att kunna använda en vit käpp. Varje enskild faktor kanske inte är avgörande. Sammantaget bidrar alla dessa faktorer dock till att käppanvändningen gått ner, vilket är olyckligt, eftersom käppen är ett billigt och effektivt hjälpmedel som fler borde kunna få ta del av.
Situationen går så klart att ändra på genom relativt enkla initiativ:
Att anställa syninstruktörer i kommunerna
Att få träning på hemmaplan är viktigt
Käppen skapar frihet och rörelseförmåga för många.
Kenneth Jägsander
Ordförande SRF Höglandet