Synskadades Riksförbund (SRF) är en av Sveriges äldsta funktionshinderorganisationer bildad 1889 med cirka 11 000 medlemmar över hela Sverige. Vi har bildat SRF utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Vi vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. SRF är en treplansorganisation som består av riksförbund, distrikt och lokalföreningar. Riksförbundet stödjer distrikten och lokalföreningarna och har kansli i Enskede utanför Stockholm. För att få mer information om riksförbundet, gå gärna in påwww.srf.nu eller ring växeln på telefonnummer 08 - 39 90 00.

SRF Jönköpings län är ett av distrikten inom SRF och hit tillhör tre lokalföreningar. Redan 1931 startades en förening i Jönköpings län, som då hette Jönköpings läns blindförening. Vårt nuvarande namn SRF Jönköpings län har vi haft sedan 1986. För närvarande har distriktet ca 300 aktiva medlemmar. Vårt distriktskansli ligger i Jönköping på Ekhagsringen 17. Där har vi fina lokaler för möten och andra aktiviteter. På kansliet arbetar en kanslist på 65 % och en ombudsman/verksamhetsutvecklare på 75 %, som båda är anställda av distriktet.

Distriktet hjälper länets lokalföreningar med diverse problem som kan dyka upp. Vi arrangerar även en hel del verksamhet som kan vara svår att genomföra i en liten lokalförening. Bland annat genomförs många olika syntolkningar, allt från film i våra egna lokaler till teater i samarbete med Jönköpings teatrar. Vi ordnar också syntolkning i form av speedway, fotboll och självklart även några av HV71:s matcher. Vi arbetar aktivt med många olika aktiviteter, allt från spelträffar till punktskriftsutbildningar.

Distriktet och lokalföreningarna arbetar även med intressepolitiskt påverkansarbete med målet att synskadade ska kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med seende. Frågor vi driver är bland annat synskadades rätt till ledsagning enligt LSS, skapandet av en fungerande färdtjänst och möjligheten för synskadade att få nödvändiga hjälpmedel samt utbildning i att använda dessa.

På vår hemsida hittar du information om vårt distrikt, allt om hur du blir medlem och om vad medlemskapet innebär, ett kalendarium, kontaktuppgifter till förtroendevalda och personal inom distriktet, samt information och kontaktuppgifter till lokalföreningarna. Förstasidan uppdateras kontinuerligt med nyheter av relevans för dig som medlem eller intresserad av vår verksamhet.