SRF Kronoberg anordnar en stor mängd distriktsomfattande aktiviteter. I övrigt sker den medlemsnära verksamheten i de lokala SRF-föreningarna. Det finns fyra lokalföreningar i Kronobergs län. Dessa föreningar har egna länkar. Det finns även några kommuner som i dagens läge inte har något underlag för att bedriva lokal SRF-verksamhet. Då det gäller dessa delar av länet är medlemmarna direktanslutna till distriktsorganisationen.