Medarbetare från företaget visar bland annat upp den nya succéprodukten Go Box Plus (som läser upp texten från samtliga TV - kanaler) samt ett antal ytterligare hjälpmedel för personer med nedsatt syn.

Anmälan görs antingen via telefon 0470 – 292 24 eller maila in din anmälan till kronoberg@srf.nu

Vid frågor kontakta Marie-Anne Karlsson telefon 070 – 664 72 66 eller Cia Grönborg tel. 070 – 550 86 05.