Vår lokalförening omfattar kommunerna Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik och vi försöker så långt det är möjligt att anordna träffar och vara delaktiga i respektive kommuners råd i funktionshinderfrågor.