Den 11 – 12 mars och den 20 – 22 mars 2024 genomförs en utbildning till syn- och
hörselinstruktör på Sundsgårdens folkhögskola utanför Råå. Den riktar sig till vård- och
omsorgspersonal och är resultatet av en samverkan mellan HRF Skåne, SRF Skåne och Region
Skåne. Behovet av denna kompetens är mycket stort både på eget boende och inom olika
slags äldreboenden. Mer än var tredje person mellan 65 – 75 år har problem med
hörselnedsättning, synnedsättning eller både och. Det handlar alltså om en mycket stor
grupp som riskerar ökad stress, isolering och försämrad hälsa och som har ett ökat
stödbehov. Hörselnedsättning är, enligt forskningen, den starkaste enskilda riskfaktorn för att
utveckla demens.
Genom att arbeta med förebyggande syn- och hörselvård ökar man delaktigheten och
livskvalitén för den enskilde samtidigt som kommunen sparar pengar genom minskade
vårdkostnader. Ett arbete som i 90 av Sveriges kommuner utförs av syn- och
hörselinstruktörer med en utbildning som idag bara ges på nationell nivå genom HRF och
SRF. Nedan ges exempel på olika arbetsuppgifter för en syn- och hörselinstruktör;
• Ge service av hörapparater och träning i att använda dem.
• Hjälpa till med att bevaka behov vid besök hos audionom.
• Samordna den medicinska informationen och stödbehovet/stödinsatserna kring en
brukare när så behövs.
• Ge stöd och tips till att kunna laga mat och tvätta.
• Träna orientering i utemiljön nära hemmet.
• Visa hur man använder enklare synhjälpmedel.
• Tipsa om fler hjälpmedel och kommunikationslösningar för syn och hörsel.
• Informera om syn- och hörselvård, tolkservice, text-TV och annan tillgänglighet.
• Samordna kontakten med regionens syn-/hörselvård och tolkservice vid behov.
• Informera anhöriga om hur de kan underlätta kommunikationen.
• Informera och ge råd till personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
• Följa forskning och utveckling inom områdena syn och hörsel.
Varmt välkomna att skicka personal till denna angelägna utbildning till syn- och
hörselinstruktör med en gräns för 10 deltagare. Anmäl så snart ni kan men senast den 10
januari 2024. Deltagaravgiften är 8500 kr, inklusive anmälningsavgift. Bindande anmälan.
Kontaktpersoner:


Mats Borglund 
Projektledare HRF                                                            072-016 01 36

Henrik Eldh                                                                    Skåne Ombudsman SRF Skåne
073-518 28 30

Klicka här för att läsa mer om kursens innehåll

Klicka här för att anmäla dig till utbildningen