Flerfunktionsnedsatta (SFF)
Skånes Taltidning
Myndigheten för delaktighet (MFD)
KommSyn Skåne
Funktionsrätt Skåne
Sveriges Synskadades Schackförbund
Inläsningstjänst
MTM
Iris förvaltning
Iris hjälpmedel webbutik
Polar Print
ABF Skåne
Almåsa Havshotell
Anpassa AB
Diskrimineringsombudsmannen
Horisont
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Synmottagning barn och unga Lund
Synmottagning vuxna Helsingborg
Synmottagning vuxna Kristianstad
Synmottagning vuxna Lund
Synmottagning vuxna Malmö