Valberedning SRF Skaraborg
Anita Andersson
Ingela Olsson
Anders Götenstedt

SRF Skaraborgs Styrelse
Claes-Göran Johansson
Gunilla Johansson
Helena Melin
Kristina Adolfsson
Solveig Sundberg
Lennart Häger
Kjell Karlsson

Ordförande SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson

Vice Ordförande SRF Skaraborg
Gunilla Johansson

Sekreterare SRF Skaraborg
Kjell Karlsson

Vice Sekreterare SRF Skaraborg
Helena Melin

AU SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson
Gunilla Johansson
Kjell Karlsson

Arbetsledare SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson
Kjell Karlsson vice arbetsledare.

Organisationsrådet
Claes-Göran Johansson
Gunilla Johansson

Firmatecknare SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson
Gunilla Johansson
Kjell Karlsson

Ledamöter ledsagarbidrag SRF Skaraborg
Britt Artursson
Helena Melin
Liselotte Eriksson

Aktivitetsgruppen SRF Skaraborg
Viveka Rapp
Gunilla Johansson
Claes-Göran Johansson
Ulf Leijon             
Solveig Sundberg
Inger Wahlqvist

Synskadades Vänner Skaraborgs styrelse
Kristina Adolfsson
Lennart Häger     

Brukarråd syncentralen Skövde
Britt Artursson
Lennart Häger
Kristina Adolfsson
Kjell Karlsson

Brukarråd Syncentralen regionalt
Britt Artursson
Lennart Häger
Kristina Adolfsson

Poppis
Britt Artursson
Agneta Lindblom

SRF Skaraborgs Stiftelse
Steve Karlsson
Claes - Göran Johansson
Anita Andersson

Funktionsrätt Skaraborg
Ordförande grupp

Britt Artursson

Trafikgruppen
Britt Artursson
Kristina Adolfsson

Samgruppen
Britt Artursson
Gunilla Johansson

Skolgrupp
Kristina Adolfsson

Nominering funktionsrätt Skaraborg styrelse
Kristina Adolfsson

Ledarhunds gruppen
Berit Jildenhed
Kristina Adolfsson

Talbok-tidskriftkommitté
Britt Artursson
Gunilla Johansson

Kontaktombud NPF
Ingela Olsson

Beredningsutskott
Helena Melin
Anders Josby
Gunilla Johansson

Föreningsrevisorer
Berit Jildenhed
Margareta Greneheim

Kjell Karlsson 2024-04-25
Reservation för eventuella fel.